Greg Soltis z Google bude v Bratislave prednášať o Cloud Firestore, vstup je zadarmo | GDG