Aplikácia od Google “Datally” dostáva aktualizáciu s dvoma novými funkciami