Google ruší goo.gl – službu na skracovanie URL adries