Gmail má oficiálne nové logo, ktorému chýba ikonická obálka