SIS prestáva používať zariadenia Huawei. Sú obavy oprávnené? [VYJADRENIE HUAWEI CZ/SK]