GlassWire: Podrobné štatistiky o využívaní dát tak, ako tu ešte neboli