Facebook pripravil nástroj na presun obsahu do služby Google Fotky