Dolphin má nový browser pre tablety – Dolphin for Pad V1.0 Beta!