Skladateľné smartfóny budú mať do roku 2019 až 20% trhový podiel