Google radikálne zjednodušil stiahnutie ADB a fastboot, v konečnom dôsledku aj ROOT