Odľahčený Facebook Messenger Lite oficiálne dostupný aj na Slovensku