TikTok zbiera o nás údaje, ktoré len môže. Žiadnu anonymitu nepozná