V Európe dnes spustia satelitný systém Galileo, je oveľa presnejší ako GPS