eSIM je budúcnosť. Podiel eSIM kariet sa v najbližších rokoch výrazne zvýši