ESET Science Award: Vedecké ocenenie s obrovskou finančnou odmenou pre vedcov na Slovensku