K 5G sieti je pripojená už miliarda zariadení. Do roku 2028 to bude 5 miliárd