Purdue University: Jedna zo štyroch aplikácií má chyby, ktoré odčerpávajú energiu batérii