Huawei Emotion UI Launcher je dostupný aj ako samostatná aplikácia