Vo Francúzsku zakázali používanie mobilných telefónov na školách