EasyMute: Jednoduché stíšenie hlasitosti pomocou proximity senzora