Telekom: Predplatenka je oddnes v predaji, Easy karty končia