Apple a Samsung sa snažia o zrušenie klasických SIM kariet