Google prináša doplnky do služby Gmail. Podporujú aplikácie tretích strán