Súboj o 5G na Slovensku: S ktorými dodávateľmi spolupracujú operátori?