Učitelia, ktorí realizujú dištančné vzdelávanie, dostanú mobilné dáta navyše