VIDEO | Oculus Rift vďaka špeciálnej hre pomáhajú s liečbou diplopie