Nový krátky film znázorňuje digitálnu romancu súčasnosti