Corning spúšťa výrobu odolného skla pre nositeľné zariadenia