Slabý signál a žiadny internet. Aj napriek tomu má talianska dedinka domy pomenované po známych online službách