Google Maps: Nová chyba požívateľom odoprie prístup k histórii polohy