Chromebooky po prvýkrát prekonali v predajoch MacBooky od Apple