Nová synchronizácia uložených platobných kariet s Google Pay