Predaje tabletov po dlhšom čase klesli. Komu sa darilo najviac?