VIDEO | Mechanický exoskeleton znižuje záťaž pri chodení o 7 %