Európska únia zverejnila priemerné ceny dát. Patríme k najdrahším