O2 spúšťa komerčne využiteľné LTE Advanced s rýchlosťou do 180 Mbps