Nový formulár na registráciu na očkovanie spustený, funguje aj na mobile