Google Keep dramaticky zrýchli hľadanie automatickými návrhmi