Aj Európska komisia ide cez operátorov získavať dáta o koronavíruse