6G má prísť najskôr o 10 rokov. Už dnes je o túto sieť boj