BMW začína rozposielať aktualizáciu, ktorá prináša podporu Android Auto