EÚ urobila prvý krok k schváleniu dvoch nových predpisov na reguláciu online priestoru