EÚ zabezpečí bezplatný roaming na ďalších desať rokov