Samsung prináša aktualizáciu pre viacero modelov. Je medzi nimi aj ten váš?