Rodičovská kontrola je pomocníkom, nie nástrojom diktátora