Bez nabíjačky, ale aj bez kábla. Balenia telefónov budú opäť chudobnejšie