Nový návrh EÚ plánuje uľahčiť výmenu batérií v smartfónoch