Nový trójský kôň na Androide je takmer nemožné odstrániť