Avast odhalil v Google Play podvodné aplikácie využívajúce prémiové SMS