Apple musel v EÚ povoliť sťahovanie aplikácií aj mimo App Store